Att bygga en båge

 

Här ska vi följa hur en långbåge blir till, och vi börjar från början. Träbiten som ni ser på bilden är från en ask som fälldes hösten 2006. Den kapades i bitar om drygt två meter. Bitarna barkades av och klövs sedan i fyra mindre bitar. Ändträt målades med färg för att de inte skulle torka för snabbt och spricka. Sedan fick bitarna ligga plant och luftigt på en loge i ett år. Hösten 2007 längssågade jag en av bitarna till två bågämnen och tog in dem för att de skulle torka färdigt. I mars 2008 gjorde jag en långbåge av den ena biten, se båge 1. Den första långbågen har en del vågor i träet som jag hoppas kunna arbeta bort i den här bågen. Dessutom är den lite för lång för min draglängd, och är så smal att den följer sträng lite väl mycket. Jag vill göra den här bågen något kortare, bredare och inte lika stark.

 

 

1. Jag startar med att märka ut en långsgående mittlinje. Ett enkelt sätt är att spänna ett snöre mellan två nubb, färga snöret med kol och dra/släppa snöret så att det slår till på träet.

I mitten på träet gör jag ett streck och skriver C. Bågen ska bli 195 cm mellan nockarna, så jag markerar nocklägena 97,5 cm på båda sidor om C. Jag ritar ut hur bågen ska se ut, den blir identisk på båda sidor om C. Bredden är 35 mm från C och 15 cm mot nockarna, därefter blir det jämn avsmalning av bredden ända fram till nockarna som är 11mm breda.

 

 

2. Dags att ta bort allt trä som ligger utanför den tänkta bågen. Ta bort på enklaste sätt; bandsåg, yxa, kniv, vinkelslip. Spara någon mm utanför linjen hellre än att ta bort för mycket.

 

 

3. Djupet på bågen markeras från bågens rygg. Jag har tagit måtten från den första bågen och fört över dem till den nya. Då den nya bågen är bredare än den första så kommer den nya att li starkare än den första. Men i det här fallet så blir djupet en säker utgångspunkt att starta arbetet med den nya bågen. Vid C 24 mm och därefter jämnt avsmalnande till nockarna som är 14 mm djupa.

 

 

4. Ta bort träet så att bågämnet får det tänkta djupet. Exempelvis med såg och kniv.

 

 

 

5. Nu börjar ämnet ta form.

 

 

 

6. Det är dags att se hur ämnet böjer och för att fästa strängen så filas nockarna ut. Jag använder en sågkedjefil. Nockarna filas i 45 grader från nockläget, och filas så att de löper ihop på bågämnets buk. Ungefär här ändrar jag åsikt om bågen. Istället för att göra en långbåge som böjer i handtaget så gör jag ett 10 cm långt handtag under C, bredden  blir 25 mm. Det innebär att det nedre bågbenet blir något kortare än det övre.

 

 

 

7. Ämnet strängas med en sträng som ligger längs med ämnet. Strängen dras tills du ser att bågen antingen böjer fel, eller att den tänkta styrkan uppnåtts (i det här fallet siktar jag på 50# vid 28"). Betrakta bågen, speciellt hur den böjer kring handtaget.

 

 

Om ett område böjer mycket - låt det vara. Om ett område är för stelt - tag 20 rasptag över det stela området, sätt upp bågen, dra den 20 gånger till den tänkta styrkan och betrakta bågen igen. Arbeta hela tiden med det bågben som böjer minst. Fortsätt så tills båda benen böjer som du tänkt, och böjer lika mycket. Betrakta sedan området utanför det du är nöjd med. Gör likadant här. Arbeta dig ut mot nockarna. Förhoppningsvis uppnår du en båge där både benen böjer likadant innan den tänkta draglängden uppnåtts! Ju närmare den tänkta styrkan och draglängden du når, desto mindre trä ska tas bort vid varje korrektion.

 

I bilden nedan är höger bågben för mycket vid handtaget - inget raspades här! Korrektionen gjordes genom att ta bort trä på mitten av bågbenet, då böjer det mer och avlastar området vid handtaget. Vänster bågben ser bra ut vid handtaget, men behöver böja mer längre ut mot nocken.

 

 

8. När benen böjer tillräckligt lika och bågen uppnått 2/3 draglängd så är det dags att stränga bågen till den avsedda stränghöjden och sedan fortsätta arbetet.

 

 

Här har bågen nått 50# vid 28".

 

 

9. Under tilleringen (korrektionen av bågens böjning) så har bågen följt sträng, dvs den har i viss mån böjts permanent, ungefär 20 mm. Det vill jag arbeta bort, dessutom har bågen en uttalad våg i träet (strax höger om handtaget på bilderna) )som ska rätas ut så mycket som möjligt. Jag bygger en form som jag ska böja bågen i.

 

 

Bågen spänns mot formens mitt vid C med ryggen mot formen och träet värms med varmluftspistol. Då träet är riktigt varmt, och har blivit brunt som choklad, så böjs bågen mot formen och fästs. Bågen böjs alltså i motsatt riktning mot vad som gjorts hittills.

 

 

På bilden nedan så ligger en liten träbit under vågen i träet, precis under tvingen.

 

 

Det första bågbenet är behandlat, och nästa väntar.

 

 

Hela bågen är behandlad. Nu ska bågen svalna, och ligga i spänn i tre dagar.

 

 

10. Kontroll av resultat. Här är bågämnet efter tre dagars torkning i formen.

 

11. Dags att fortsätta tilleringen av bågen. Först strängar jag bågen till 6" stränghöjd.

 

Jag drar bågen stegvis 4 " i taget och försöker se var den behöver korrigeras. Jag drar 20 gånger till varje längd så att trät hinner anpassa sig innan jag kollar. Här nedan visas hur bågen form är vid 28" (fortfarande 50#). Det nedre bågbenet (vänster på bilden) är stelt i närheten av handtaget, och även nära nocken, däremellan är en kraftig böj! Var kommer den ifrån? Höger bågben är också stelt nära nocken. Det ska åtgärdas.

 

12. Orsaken till böjen!

 

När jag formade bågen med värme så spände jag fast bågen med rep. Medan jag arbetade med nästa del av bågen så spände jag fast repet med en tving. Då träet var varmt så lyckades jag pressa in repet någon mm i bågen. Resultatet blir en böj på bågen, en svaghet som så småningom skulle blivit en kraftig böj och eventuellt blivit bågens död! Här finns två vägar att gå; antingen så förstärker jag det svaga området, eller så försvagar jag de omkringliggande områdena. Jag väljer att inte limma! Jag skrapar bort trä runt området, det innebär att bågbenet blir svagare. Det övre bågbenet anpassas till det nedre. Resultatet blir att både benen böjer lika mycket, men att området på båda sidor om handtaget nu är för styva i förhållande till resten av bågen, även de skrapas ned!

 

13. Resultatet. Här är bågen strängad till 6 tum.

 

Jag tycker att jag lyckats arbeta bort den skarpa böjen på det nedre bågbenet, och att benen böjer lika, och att de böjer över större delen av benen. Så på det hela taget är jag ganska nöjd.

 

Direkt efter avsträngning ser bågen hygglig ut. Den följer ännu inte sträng särskilt mycket, men det kommer att ändra sig efter 100 skott!

 

14. Och hur gick det med 50#@28"? Tja, det såg bra ut ett tag, åtminstone fram till att jag själv pressade in ett rep i buken på bågen! Att åtgärda det misstaget kostade bågen 8# vid den tänkta draglängden, dyrköpt erfarenhet, men nu vet jag att man inte ska göra så i alla fall! Bågen hamnar på 42#@28" och ~135 fps med en 32 grams pil.

 

15. En idé. Bågen är ungefär 77 tum mellan nockarna, och om handtaget är 5 tum så borde bågen teoretiskt klara en draglängd 36 tum ((77-5)/2 = 36). Allt förutsatt att tilleringen inte har infört några svagheter i bågen. På samma sätt kan man räkna ut att det borde räcka med 61 tum mellan nockarna för 28 tums draglängd (28*2+5=61). En annan teoretisk formel säger att för varje 1% minskning av bågens längd så ökar dragvikten 5%. Om jag kortar bågen 5%, dvs 4 tum, så vinner bågen 25% dragvikt. Teoretiskt ökar dragvikten från 42#@28" till 52#@28". Bågen blir kortare och det blir större risk för att den ska följa sträng, å andra sidan blir den förhoppningsvis snabbare, då en mindre bågbensmassa ska accelereras och den kraften istället överförs till pilen. Jag ska korta varje bågben 2 tum så får vi se om teorierna stämmer!

 

16. Jag kortar lite mer, totalt 6 tum. Formeln stämmer bra, vid 71 tum nock till nock uppnås 53#@28". Lite ojämn tillering, höger bågben böjer direkt efter handtaget, och bara lite längre ut mot nocken. Det ska ordnas.

 

17. Tyvärr blev höger bågben för svagt, och vänster var tvunget att anpassas till samma styrka. Och resultatet blev en båge på 42#@28". En ny avkortning, denna gång totalt 3 tum borde ge 51 pund vid 28 tum. (100*(3/71)*(42/20)+42)=51. Bågen böjer nu närmare handtaget än förut.

 

Jag har försökt få ett rundare utseende på bågens form jämfört med tidigare. På så sätt fördelas krafterna över en större del av bågen och det minskar risken för att bågen ska följa sträng. Måtten är nu 67" nock till nock. 50#@28", precis som avsett från början. Lite mer ska tas bort på mitten av det vänstra bågbenet, men sedan får det vara bra.

 

Jämfört med den första tilleringen så har bågen bantats totalt ~30 gram på de yttersta ändarna. Jag får se hur mycket det kommer att påverka bågens prestanda avseende pilhastighet.

 

18. Efter slutlig tillering och slipning med papper 180, 320 och 400 så hamnar bågen på 47"@28". Det får jag vara nöjd med. Här nedan är den strängad till 7 tum.

 

Dragvikterna är 10#@10", 18#@14, 26#@18", 34#@22", 42#@26"  och 47#@28".

 

Efter 12 skott i kronografen blir medelhastigheten 143 fps med en 32 grams pil och 28 tums drag. Topphastighet 151 fps och bottenhastighet 138 fps. Spridningen beror mest på mig.

 

Vunna erfarenheter: Det går bra att forma ett bågämne med torr värme och form för att motverka strängföljning, men uppvärmt trä kan lätt ta skada vid för hårt tryck. Den teoretiska formeln för att korta en båge och öka dess dragstyrka fungerar bra. Räkna med ~5# förlust vid slutslipning av en båge. En lättare och kortare båge skjuter snabbare än en längre och tyngre förutsatt samma draglängd och dragstyrka.