BONDŽULIĆ MILORAD

 

 

Rođen 1919 u Otnju, Titovo Užice (Užice), Srbija. 

Kelner. Član KPJ od sredine 1941.  U NOB stupio 1941. 

Poginuo 10-VIII-1943 kod Krivaje. 

Za narodnog heroja proglašen 13-III-1945.  

 

 

 

Osnovnu školu završio je u selu Glunču, a zatim je otišao u Čačak i zaposlio se kao kelner. U Čačku je počeo da se druži sa napre­dnim radnicima i vrlo brzo je postao član sindikata.

Posle kapitulacije Jugoslavije, Milorad je došao u svoje selo i tu se povezao sa komunistima. Ubrzo je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. U septembru 1941 godine stupio je u Požešku četu Užičkog partizanskog odreda.  Već u prvim borbama istakao se neobičnom hrabrošću. 

Na svim putevima kojima se, posle povlačenja iz Srbije, kretala glavnina partizanskih snaga - Sandžak, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Dalmacija - Milorad se borio protiv raznih neprijatelja naših naroda. U ogorčenim borbama za Kupres, Jajce, Mrkonjić Grad, Grahovo i u svim okršajima u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi, on je snalažljivo i hladnokrvno izvršavao zadatke koji su mu postavljani ispoljavajući veliku hrabrost. Bio je najveštiji i jedan od najneustrašivijih bombaša Druge proleterske brigade.

Zbog svog junačkog držanja u borbama, novembra 1942 godine, pohvaljen je od Vrhovnog koman­danta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.

Poginuo je kod Krivaje, uleto 1943 godine. Tada je bio kapetan po činu i komandant bataljona u Drugoj proleterskoj brigadi. Ostao je u sećanju kao vrlo hrabar borac.  Poginuo je u dvadeset četvrtoj godini.