För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STAR WARS

Nr 1 * 2001

Star Wars nr 1 * 2001

Omslagstecknare
DREW STRUZAN

Omslaget är taget från STAR WARS: DARTH MAUL #2 utgiven av Dark Horse Comics, oktober 2000

Pris, SEK 35:00
I Finland, FIM 35:00

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

DARTH MAUL, DEL 1

En barbröstad Darth Maul mediterar i ett hemligt underjordiskt gömställe på Coruscant. Plötsligt blir han överfallen av en grupp mördardroider. Han besegrar dem enkelt med sin tveeggade ljussabel och sin raseriförstärkta rörlighet. Darth Sidious berömmer honom för "provet", och informerar honom om att han har en uppgift att utföra. Planerna för blockaden av Naboo är i full gång, men Sidious vill förvissa sig om att det inte sker någon inblandning "från annat håll". Därför beordras Maul att mörda ledaren för Black Sun, det största brottssyndikatet i galaxen, för att på så vis störta dem i kaos. Sidious leder honom in i en hangar och visar honom ett modifierat beväpnat Sienar-kurirskepp – nu omdöpt till "sith-infiltrator". Maul lyfter, och aktiverar kamouflageanordningen när han flyger iväg. I närheten, vid jeditemplet, känner Qui-Gon Jinn något underligt – "som om en skugga kastats över solen".

Några dagar senare ombord en rymdstation är en sullustan vid namn Feen på flykt undan några indrivare – närmare bestämt Asa Naga och dennes wookieekamrat Gargachykk. Men när de hinner ifatt honom finner de honom kapad mitt itu, och Maul står framför dem. Maul förklarar utan omsvep att han vet att de är med i Black Sun, och att han vill ta värvning. Han kräver att få träffa den lokale vigon, dugen Darnada. Under tiden, hemma hos Darnada, försöker en neimoidian vid namn Hath Monchar desperat övertyga dugen om sin berättelse – att sitherna är tillbaka, har tagit över Handelsfederationen och planerar en blockad av en viss planet. Darnada skrattar ut honom. Kort efter det att han har lämnat platsen dyker Asa, Garga och Maul upp. När han får frågan varför han har kommit dit, svarar Maul: "Jag kom hit för att döda er. Allihop." Och blott en minut senare har han gjort just det – så när som på Asa, som han låter löpa med informationen att Black Suns vigor ligger i fejd med varandra. När Asa flyr från stationen i ett stulet skepp exploderar den – och sith-infiltratorn flyger ut ur eldklotet och kamouflerar sig mitt framför ögonen på den panikslagne Asa . . . .

Darth Maul, del 1

Författare
RON MARZ

Tecknare
JAN DUURSEMA och RICK MAGYAR

Färgläggare
DAVE McCAIG

Amerikansk redaktör
DAVE LAND

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS: DARTH MAUL #1–2 utgivna av Dark Horse Comics, september–oktober 2000


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.