För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STAR WARS

Nr 6 * 2000

Star Wars nr 6 * 2000

Omslagstecknare
KILIAN PLUNKETT

Omslaget är taget från STAR WARS TALES #4 utgiven av Dark Horse Comics, juni 2000

Tidningen innehåller även näst sista sidan av berättelsen "Kapten Tarpals död" som saknades i STAR WARS nr 5 * 2000 på grund av ett reproduktionsfel

Pris, SEK 35:00
I Finland, FIM 35:00

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

MOMENT OF DOUBT

. . . .

Moment of Doubt

Författare
LOVERN KINDZIERSKI

Tecknare
ROBERT TERANISHI

Färgläggare
DAVE McCAIG

Amerikansk redaktör
DAVE LAND

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #4 utgiven av Dark Horse Comics, juni 2000

A DEATH STAR IS BORN

. . . .

A Death Star Is Born

Författare
KEVIN RUBIO

Tecknare
LUCAS MARANGON

Färgläggare
DAVE NESTELLE

Amerikansk redaktör
DAVE LAND

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #4 utgiven av Dark Horse Comics, juni 2000

SAND BLASTED

. . . .

Sand Blasted

Författare och tecknare
KILIAN PLUNKETT

Färgläggare
DAVE NESTELLE

Amerikansk redaktör
DAVE LAND

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #4 utgiven av Dark Horse Comics, juni 2000


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.