För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STAR WARS

Nr 5 * 2000

Star Wars nr 5 * 2000

Omslagstecknare
DAVE DORMAN

Omslaget är taget från STAR WARS TALES #3 utgiven av Dark Horse Comics, mars 2000

Tidningen innehåller även en intervju med Rich Handley

Pris, SEK 31:00
I Finland, FIM 31:00

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

KAPTEN TARPALS DÖD

. . . .

Kapten Tarpals död

Författare
RYDER WINDHAM

Tecknare
TOM FOWLER

Färgläggare
DAVE NESTELLE

Amerikanska redaktörer
DAVE LAND och PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #3 utgiven av Dark Horse Comics, mars 2000

Näst sista sidan saknas på grund av ett reproduktionsfel, men trycktes senare i STAR WARS nr 6 * 2000

LADY LUCK

. . . .

Lady Luck

Författare
RICH HANDLEY och DARKO MACAN

Tecknare
CHRIS BRUNNER

Färgläggare
MICHELLE MADSEN och DAVE STEWART

Amerikanska redaktörer
DAVE LAND och PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #3 utgiven av Dark Horse Comics, mars 2000

TRE MOT EN GALAX

. . . .

Tre mot en galax

Författare
RICH HEDDEN

Tecknare
RICK LEONARDI och MARK LIPKA

Färgläggare
DAVE McCAIG

Amerikanska redaktörer
DAVE LAND och PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #3 utgiven av Dark Horse Comics, mars 2000


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.