För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STAR WARS

Nr 3 * 2000

Star Wars nr 3 * 2000

Omslagstecknare
DAVE GIBBONS och ANGUS McKIE

Omslaget är taget från STAR WARS: VADER'S QUEST #1 utgiven av Dark Horse Comics, februari 1999

Pris, SEK 31:00
I Finland, FIM 31:00

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

VADER'S QUEST, DEL 1

. . . .

Vader's Quest, del 1

Författare
DARKO MACAN

Tecknare
DAVE GIBBONS

Färgläggare
ANGUS McKIE

Amerikansk redaktör
PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS: VADER'S QUEST #1–2 utgivna av Dark Horse Comics, februari–mars 1999

Sidordningen i detta nummer är felaktig på grund av ett missöde hos tryckeriet, men en korrigerad version av "Vader's Quest, del 1" gavs senare ut i STAR WARS nr 4 * 2000


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.