För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STAR WARS

Nr 2 * 2000

Star Wars nr 2 * 2000

Omslagstecknare
CLAUDIO CASTELLINI

Omslagsfärgläggare
GUY MAJOR

Omslaget är taget från STAR WARS TALES #2 utgiven av Dark Horse Comics, december 1999

Pris, SEK 31:00
I Finland, FIM 31:00

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

UTROTNING, DEL 2

. . . .

Utrotning, del 2

Författare
RON MARZ

Tecknare
CLAUDIO CASTELLINI och JASON HVAM

Färgläggare
GUY MAJOR

Amerikansk redaktör
PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #1–2 utgivna av Dark Horse Comics, september och december 1999

RUTIN

. . . .

Rutin

Författare
TONY ISABELLA

Tecknare
JOHN NADEAU och JORDI ENSIGN

Färgläggare
DAVE NESTELLE

Amerikansk redaktör
PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #2 utgiven av Dark Horse Comics, december 1999

INCIDENTEN VID HORN STATION

. . . .

Incidenten vid Horn Station

Författare
DAN JOLLEY

Tecknare
SEAN PHILLIPS

Färgläggare
MATTHEW HOLLINGSWORTH

Amerikansk redaktör
PEET JANES

Översättare och textare
JANNE HELANDER

Svensk redaktör
JANNE ERIKSSON

Berättelsen är tagen från STAR WARS TALES #2 utgiven av Dark Horse Comics, december 1999


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.