För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 13 * 1982

Serie-nytt nr 13 * 1982

Pris, SEK 6:25
I Finland, FIM 6:25

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

BEN KENOBI LEVER

. . . .

Ben Kenobi lever

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, maj–juli 1982


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.