För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 10 * 1982

Serie-nytt nr 10 * 1982

Pris, SEK 6:25
I Finland, FIM 6:25

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

VÄKTAREN

. . . .

Väktaren

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, mars–maj 1982


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.