För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 8 * 1982

Serie-nytt nr 8 * 1982

Pris, SEK 6:25
I Finland, FIM 6:25

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

FÖRRÄDAREN PÅ AQUARIUS*

. . . .

Förrädaren på Aquarius

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, januari–mars 1982


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.