För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 2 * 1982

Serie-nytt nr 2 * 1982

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

ORMHÄRSKARNA

. . . .

Ormhärskarna

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, juli–november 1981


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.