För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 14 * 1981

Serie-nytt nr 14 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

DARTH VADER SLÅR TILL, DEL 2

. . . .

Darth Vader slår till, del 2

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, juni–juli 1981


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.