För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 13 * 1981

Serie-nytt nr 13 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

DARTH VADER SLÅR TILL, DEL 1

. . . .

Darth Vader slår till, del 1

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, april–juni 1981

Inledningen gavs senare ut som en del av "I prisjägarens våld" i STAR WARS album 1996


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.