För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 12 * 1981

Serie-nytt nr 12 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

PRISJÄGAREN PÅ ORD MANTELL

. . . .

Prisjägaren på Ord Mantell

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, februari–april 1981

Senare utgiven som "I prisjägarens våld" i STAR WARS album 1996


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.