För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 10 * 1981

Serie-nytt nr 10 * 1981

Omslagstecknare
FABÁ

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

VID UNIVERSUMS SLUT, DEL 1

. . . .

Vid universums slut, del 1

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
ALFREDO ALCALA

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, oktober–december 1980

Baserad på romanen av
BRIAN DALEY


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.