För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 9 * 1981

Serie-nytt nr 9 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag) + poster
Svartvitt

DRAMA PÅ PLANETEN KADRIL

. . . .

Drama på planeten Kadril

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
ALFREDO ALCALA

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, augusti–oktober 1980


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.