För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 7 * 1981

Serie-nytt nr 7 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

SÅ LÄNGE VI LEVER

. . . .

Så länge vi lever

Författare
RUSS MANNING och DON CHRISTENSEN

Tecknare
RUSS MANNING

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, april–juni 1980


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.