För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 4 * 1981

Serie-nytt nr 4 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

I IMPERIETS TJÄNST

. . . .

I Imperiets tjänst

Författare
RUSS MANNING och ARCHIE GOODWIN

Tecknare
RUSS MANNING

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, november–december 1979


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.