För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 3 * 1981

Serie-nytt nr 3 * 1981

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

TRUBBEL PÅ TATOOINE

. . . .

Trubbel på Tatooine

Författare
RUSS MANNING och STEVE GERBER

Tecknare
RUSS MANNING

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, september–november 1979


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.