För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIE-NYTT

Nr 1 * 1981

Serie-nytt nr 1 * 1981

Omslaget är taget från en RYMDIMPERIET SLÅR TILLBAKA-poster från 1980

Pris, SEK 5:75
I Finland, FIM 5:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

SPELVÄRLDEN

. . . .

Spelvärlden

Författare och tecknare
RUSS MANNING

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, mars–juni 1979


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.