För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIEMAGASINET

Nr 22 * 1984

Seriemagasinet nr 22 * 1984

Pris, SEK 6:90
I Finland, FIM 6:90

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

FÄLLAN

. . . .

Fällan

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, februari–mars 1984


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.