För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIEMAGASINET

Nr 14 * 1984

Seriemagasinet nr 14 * 1984

Pris, SEK 8:75
I Finland, FIM 8:75

84 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

FÅNGAR HOS PIRATERNA, DEL 2

. . . .

Fångar hos piraterna, del 2

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, november–december 1983


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.