För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIEMAGASINET

Nr 5 * 1984

Seriemagasinet nr 5 * 1984

Pris, SEK 6:75
I Finland, FIM 6:75

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

FLYKTEN FRÅN YAVIN

. . . .

Flykten från Yavin

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, april–juli 1983


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.