För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

SERIEMAGASINET

Nr 19 * 1983

Seriemagasinet nr 19 * 1983

Pris, SEK 6:50
I Finland, FIM 6:50

68 sidor (inklusive omslag)
Svartvitt

SKEPPSBRUTNA

. . . .

Skeppsbrutna

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Svensk redaktör
ANDERS EKLUND

Berättelsen är tagen från dagstidningsstrippar utgivna av L.A. Times Syndicate, november 1982–januari 1983


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.