För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STJÄRNORNAS KRIG

Album 1981

Stjärnornas krig album 1981

Omslagstecknare
BJØRN MORISSE

Pris, SEK 19:75
I Finland, FIM 19:75

84 sidor (inklusive omslag)
Färg

ISBN 91-552-2236-6

SISTA VARNINGEN

. . . .

Sista varningen

Författare och amerikansk redaktör
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
CARMINE INFANTINO, GENE DAY och BOB WIACEK

Färgläggare
BEN SEAN, PETRA GOLDBERG och CARL GAFFORD

Berättelsen är tagen från STAR WARS #25–26 och #31–34 utgivna av Marvel Comics, juli–augusti 1979 och januari–april 1980


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.