För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

STJÄRNORNAS KRIG

Album 1978

Stjärnornas krig album 1978

Omslagstecknare
S. BRAMSEN

Baserat på omslaget till STAR WARS #15 av CARMINE INFANTINO och TERRY AUSTIN

Pris, SEK 14:75
I Finland, FIM 14:75

84 sidor (inklusive omslag)
Färg

ISBN 91-552-0434-1

DRAKLORDERNA

. . . .

Draklorderna

Författare och amerikansk redaktör
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
CARMINE INFANTINO och TERRY AUSTIN

Färgläggare
JANICE COHEN

Berättelsen är tagen från STAR WARS #11–15 utgivna av Marvel Comics, maj–september 1978


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.