För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 12 * 1987

Månadens äventyr nr 12 * 1987

Omslagstecknare
CYNTHIA MARTIN och JOE RUBINSTEIN

Omslaget är taget från STAR WARS #106 utgiven av Marvel Comics, juli 1986

Pris, SEK 9:70
I Finland, FIM 9:70

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

HIROMI

. . . .

Hiromi

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och KEN STEACY

Färgläggare
DAINA GRAZIUNUS

Amerikansk redaktör
ANN NOCENTI

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #106 utgiven av Marvel Comics, juli 1986

SERENO KAPITULERAR

. . . .

Sereno kapitulerar

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och WHILCE PORTACIO

Färgläggare
ELAINE LEE

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #107 utgiven av Marvel Comics, september 1986


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.