För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 10 * 1987

Månadens äventyr nr 10 * 1987

Omslagstecknare
KERRY GAMMILL och SAM DE LA ROSA

Omslaget är taget från STAR WARS #102 utgiven av Marvel Comics, december 1985

Pris, SEK 9:50
I Finland, FIM 9:50

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

KIRO LEVER

. . . .

Kiro lever

Författare
JO DUFFY

Tecknare
SAL BUSCEMA och SAM DE LA ROSA

Färgläggare
PETRA SCOTESE

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #102 utgiven av Marvel Comics, december 1985

TAI

. . . .

Tai

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och ART NICHOLS

Färgläggare
MICHELE WRIGHTSON

Amerikansk redaktör
ANN NOCENTI

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #103 utgiven av Marvel Comics, januari 1986


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.