För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 8 * 1987

Månadens äventyr nr 8 * 1987

Omslagstecknare
CYNTHIA MARTIN och ART NICHOLS

Omslaget är taget från STAR WARS #97 utgiven av Marvel Comics, juli 1985

Pris, SEK 10:90
I Finland, FIM 10:90

52 sidor (inklusive omslag) + poster
Färg

FLYKTEN

. . . .

Flykten

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och ART NICHOLS

Färgläggare
PETRA SCOTESE

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #97 utgiven av Marvel Comics, juli 1985

TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN

. . . .

Tillgång och efterfrågan

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
AL WILLIAMSON

Färgläggare
GLYNIS OLIVER

Amerikansk redaktör
ANN NOCENTI

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #98 utgiven av Marvel Comics, augusti 1985


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.