För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 7 * 1987

Månadens äventyr nr 7 * 1987

Omslagstecknare
CYNTHIA MARTIN

Omslaget är taget från STAR WARS #96 utgiven av Marvel Comics, juni 1985

Pris, SEK 9:50
I Finland, FIM 9:50

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

INGA ZELTRONER

. . . .

Inga zeltroner

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och STEVE LEIALOHA

Färgläggare
GLYNIS OLIVER

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #95 utgiven av Marvel Comics, maj 1985

DUELL MED EN SVART DAM

. . . .

Duell med en svart dam

Författare
JO DUFFY

Tecknare
CYNTHIA MARTIN och BOB WIACEK

Färgläggare
GLYNIS OLIVER

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #96 utgiven av Marvel Comics, juni 1985


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.