För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 4 * 1987

Månadens äventyr nr 4 * 1987

Omslagstecknare
WALT SIMONSON

Omslaget är taget från STAR WARS #53 utgiven av Marvel Comics, november 1981

Pris, SEK 10:90
I Finland, FIM 10:90

52 sidor (inklusive omslag) + poster
Färg

DEN SISTA GÅVAN FRÅN ALDERAAN

. . . .

Den sista gåvan från Alderaan

Författare
CHRIS CLAREMONT

Tecknare
CARMINE INFANTINO, WALT SIMONSON, ALAN KUPPERBERG och TOM PALMER

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #53 utgiven av Marvel Comics, november 1981

ARONS FÖRRÄDARE

. . . .

Arons förrädare

Författare
CHRIS CLAREMONT

Tecknare
CARMINE INFANTINO, WALT SIMONSON, TOM PALMER, FRANK GIACOIA och AL MILGROM

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikanska redaktörer
LOUISE JONES och DANNY FINGEROTH

Översättare
HANS JONSSON

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #54 utgiven av Marvel Comics, december 1981


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.