För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 2 * 1987

Månadens äventyr nr 2 * 1987

Omslagstecknare
WALT SIMONSON

Omslaget är taget från STAR WARS #47 utgiven av Marvel Comics, maj 1981

Pris, SEK 9:50
I Finland, FIM 9:50

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

DROIDVÄRLDEN

. . . .

Droidvärlden

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
CARMINE INFANTINO och GENE DAY

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #47 utgiven av Marvel Comics, maj 1981

DEN TREDJE LAGEN

. . . .

Den tredje lagen

Författare
LARRY HAMA

Tecknare
CARMINE INFANTINO och CARLOS GARZON

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #48 utgiven av Marvel Comics, juni 1981


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.