För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 1 * 1987

Månadens äventyr nr 1 * 1987

Omslagstecknare
LARRY HAMA och AL MILGROM

Omslaget är taget från STAR WARS #45 utgiven av Marvel Comics, mars 1981

Pris, SEK 9:50
I Finland, FIM 9:50

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

DÖDSSONDEN

. . . .

Dödssonden

Författare
ARCHIE GOODWIN

Tecknare
CARMINE INFANTINO, GENE DAY och CHIC STONE

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #45 utgiven av Marvel Comics, mars 1981

CODY SOLBARNS DRÖMMAR*

. . . .

Cody Solbarns drömmar

Författare
WALLY LOMBEGO

Tecknare
CARMINE INFANTINO och TOM PALMER

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikanska redaktörer
LOUISE JONES och DANNY FINGEROTH

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #46 utgiven av Marvel Comics, april 1981


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.