För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 7 * 1986

Månadens äventyr nr 7 * 1986

Omslagstecknare
BOB McLEOD och TOM PALMER

Omslaget är taget från STAR WARS #88 utgiven av Marvel Comics, oktober 1984

Pris, SEK 8:50
I Finland, FIM 8:50

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

FÖRINTELSEMASKINEN

. . . .

Förintelsemaskinen

Författare
JO DUFFY

Tecknare
TOM PALMER

Färgläggare
MICHAEL HIGGINS

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #87 utgiven av Marvel Comics, september 1984

EN DÖDLIG FIENDE

. . . .

En dödlig fiende

Författare
JO DUFFY

Tecknare
BOB McLEOD och TOM PALMER

Färgläggare
JULIANNA FERRITER

Amerikansk redaktör
ANN NOCENTI

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ANNE THORSELL

Svensk redaktör
BERTIL LINDSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #88 utgiven av Marvel Comics, oktober 1984


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.