För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 1 * 1986

Månadens äventyr nr 1 * 1986

Omslagstecknare
RON FRENZ och TOM PALMER

Omslaget är taget från STAR WARS #82 utgiven av Marvel Comics, april 1984

Pris, SEK 7:90
I Finland, FIM 7:90

52 sidor (inklusive omslag)
Färg

DOMEDAG PÅ TATOOINE

. . . .

Domedag på Tatooine

Författare
JO DUFFY

Tecknare
RON FRENZ, TOM PALMER och TOM MANDRAKE

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ARNE BERGHOLM

Svensk redaktör
CRISTIAN HAMMARSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #81 utgiven av Marvel Comics, mars 1984

ÅTERKOMSTEN – DIPLOMATI

. . . .

Återkomsten – Diplomati

Författare
JO DUFFY

Tecknare
RON FRENZ med flera

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Översättare
HANS JONSSON

Textare
ARNE BERGHOLM

Svensk redaktör
CRISTIAN HAMMARSTRÖM

Berättelsen är tagen från STAR WARS #82 utgiven av Marvel Comics, april 1984


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.