För länge sedan i en galax långt,
långt borta. . . .

MÅNADENS ÄVENTYR

Nr 2 * 1985

Månadens äventyr nr 2 * 1985

Omslagstecknare
TOM PALMER

Omslaget är taget från STAR WARS #75 utgiven av Marvel Comics, september 1983

Pris, SEK 7:90
I Finland, FIM 7:90

52 sidor (inklusive omslag) + poster
Färg

FLODVÅGEN

. . . .

Flodvågen

Författare
JO DUFFY

Tecknare
RON FRENZ och TOM PALMER

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
CHRISTER FOLLIN

Textare
BIGGAN LUNDBORG

Svensk redaktör
LENNART HARTLER

Berättelsen är tagen från STAR WARS #75 utgiven av Marvel Comics, september 1983

R2-D2 PÅ RÄDDNINGSUPPDRAG

. . . .

R2-D2 på räddningsuppdrag

Författare
JO DUFFY

Tecknare
RON FRENZ och TOM PALMER

Färgläggare
GLYNIS WEIN

Amerikansk redaktör
LOUISE JONES

Översättare
CHRISTER FOLLIN

Textare
BIGGAN LUNDBORG

Svensk redaktör
LENNART HARTLER

Berättelsen är tagen från STAR WARS #76 utgiven av Marvel Comics, oktober 1983


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget. Summary was taken with permission from STAR WARS Timetales. Not to be reproduced without permission.