STAR WARS

RÄTTELSE, STAR WARS NR 3 * 2000

Sidordningen i detta nummer är felaktig på grund av ett missöde hos tryckeriet. Tidningen bör därför läsas i följande sidordning:

1–3
22
19
6–15
26
23
18
5
20–21
4
17
24–25
16
37
28–29
36
49
32–33
48
35
30
27
38–47
34
31
50–52

En korrigerad version av berättelsen gavs senare ut i STAR WARS nr 4 * 2000.


Text and illustrations for STAR WARS™ are © Lucasfilm Ltd. Swedish translations are © Egmont Serieförlaget.