Enligt årsmötets beslut 060111 är The Phoney Divers Club nedlagd from. 2005-12-31.
Vänligen radera era bokmärken och länkar.