Bakgrund

Vår trädgård är från början ett litet jordbruk. Det här flygfotot är taget 1957. Då var det ett öppet landskap. Nu har stora träd vuxit upp och omgivningarna är mycket lummigare. Huset, logen och hönshuset finns fortfarande kvar medan andra, mindre byggnader försvunnit.
Flygfoto
Huset Huset stod klart 1894. Det är ett litet hus med kök, kammare och finrum. Vedbod och loge är sammanbyggda med själva huset och det är praktiskt när det regnar. Det är skönt att kunna hämta ved utan att gå ut. Så här ser huset ut idag. Det är varsamt renoverat enligt gamla metoder och med gamla typer av material.
Detta är min morfars farfar. Det är han som byggt huset. Fotografiet togs 1928. Busken till vänster är en fylldblommig kanelros (Rosa majalis 'Foecundissima') och den finns fortfarande kvar och växer och blommar varje sommar. Farfar med ros
Backen 1950 Vill man riktigt se skillnaden mellan förr och nu är den här vyn ett bra exempel. Tittade man upp mot huset 1950 så såg det ut så här.


I mars 2009 såg det ut så här!

Backen 2009

Grönsakslandet ser inte ut så här idag men körsbärsträden till höger på det här fotot från 1960 finns fortfarande kvar. Samma sak med asparna i bakgrunden fast de är naturligtvis mycket större nu. Kustgranen längst till höger är borta men den hann föröka sig så nu finns det två nya träd.
Grönsakslandet 1960

Man kan inte tala om Tovegård utan att nämna hönsen och gässen. De har gödslat marken i många, många år. Nu är de borta men hönshuset finns kvar. 1981 fanns det fortfarande en liten utbyggnad men 2009 hade stockrosor, gulbladig fläder och andra växter tagit över. De växer bra...
Hönshuset 1981 Hönshuset 2009