SVERIGE

Tage
46-69

Välfärds-
staten

ATP ATP
1959

Grundskolan
1962

Majrevolten
1968

CXVIG 1973

RF 1974

Palme ut
Fälldin 1976

NejTack

Kärn-
kraft -80

PalmePalme-
mord-86

Finanskris -90

  Estonia 1994

Med i EU-1995

Persson 96-06

GPerson

EUROPA

   SOVJET-RYSSLAND

   ENGLAND

   TYSKLAND

   FRANKRIKE

   SPANIEN, ITALIEN

   BALKAN, m.fl.

Stalin

 

Avstalini-
sering 1953-

 

Kol & Stål
1951-2002

Warszawa-
pakten 55-91

 

EEG 1958-93

 

 

Ungern-
revolt 1956

 

 

Berlinmuren

 

 

 

 

 

Pragvåren
1968

 

 

Majrevolten
1968

Nejlikerev

Nejlikerev.
Portugal 1974

Cypern-
krisen 1974

RAFTysk
höst -77

 

Franco

Spanien
demokrati 1975

Solidarnosc


Solidarność-80

ThatcherThatcher
1979-90

 

 

Vigdis 1980-96

Tjernobyl-
olyckan 1986

 

Berlinmuren
faller 1989

Ceauşescu Ceauşescu
ut 1989

Sovjet upp-löses 1991

 

Tyskland åter-
förenas 1990

   EU 1993->

Jugoslavien i
krig 1991-01

Putin 1999-08Blair 1997-07Milosevic

Milošević
ut 2000

VPutin

TBlair

 

 

 

 

 

NORDAMERIKA

   USA

NATO
1949-

McCarthy-
ism

 

Kubakrisen

Wiki: Grisbukten Den 17 april 1961 försökte en styrka bestående av 1500 exilkubaner invadera Kuba för att störta Castroregimen genom att landstiga vid Grisbukten.

Wiki: Kubakrisen betecknar de dagar i oktober 1962 då supermakterna USA och Sovjetunionen stod på randen till kärnvapenkrig efter att Sovjet placerat kärnvapenbaser på Kuba.

Foto: Wikipedia. Flygfoto över avskjutningsramper på kuba. Infällda foton på John F. Kennedy och Nikita Chrusjtjov.

Kennedy
mördas 1963

Kennedy och Chrustjov
Kubakrisen

Wiki: Grisbukten Den 17 april 1961 försökte en styrka bestående av 1500 exilkubaner invadera Kuba för att störta Castroregimen genom att landstiga vid Grisbukten.

Wiki: Kubakrisen betecknar de dagar i oktober 1962 då supermakterna USA och Sovjetunionen stod på randen till kärnvapenkrig efter att Sovjet placerat kärnvapenbaser på Kuba.

Foto: Wikipedia. Flygfoto över avskjutningsramper på kuba. Infällda foton på John F. Kennedy och Nikita Chrusjtjov.

"I have a
dream" 1963

Watergate
1972-74

 

Reaganomics
1981-89

ReaganGBush

Bush 1989-93

Clinton
1993- 2001

BClinton

LATINAMERIKA

 

Militärkupp
Guatemala-54

Kubas rev.
     1959
Militärkupp
Brasilien-64
Militärkupp
Chile 1973

Condor-75->

Somoza ut-79

Falklandskr-82

Grenada-83

PinochetPinochet
ut -90

Peru: Fujimori
1990-00

   
1950-2000   1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

AFRIKA

   EGYPTEN

   SYDAFRIKA

 

 

Apartheid

Afrikas

 

 

avkolonisering:

Suezkrisen
1956-57

1950-60 & -70

Kongokrisen
1960-65

Sharpville-60

-talen

Biafrakriget
1967-70

Selassie
störtas 1974

Angola 1975

Moçambique75

Selassie

 

 

Biko död -77

SadatSadat mördas-81

Mubarak 1981

 

Somalia i krig
1988-

Namibia -90

Folkmord
Rwanda-94

Apartheid
ut 1994

Rwanda94

Mandela

Mandela
in 94-99

 

ASIEN

   MELLANÖSTERN

   INDIEN

   KINA

   JAPAN

 

Koreakriget
Koreakriget

Wiki: Koreakriget var en väpnad konflikt på Koreahalvön som pågick från 25 juni 1950 och som avslutades med vapenstillestånd från den 27 juli 1953. Konflikten pågår tekniskt sett fortfarande i dag. En fredsdeklaration skrevs under i Pyongyang den 4 oktober 2007, med målet att ersätta vapenstilleståndet med ett permanent fredsavtal.

Foto: Wikipedia. FN-trupperna drar sig tillbaka över 38:e breddgraden i slutet av 1950.

 

 

 

 

Japanska
undret->90-t

Indonesien
statskupp -65

Sexdagars-
kriget -67

 

Kampuchea
1975-79

Sovjet-Afghan-
istan 1979-89

Mao död 1976

Deng-ism 1978

Iran-Irak-krig

Iranska revo-
lutionen 1979

Indira mord-84

Östtimor krig
1975-2002

1980-88

Marcos ut
Aquino in -86

 

    Himmelska
fridens torg-89

 

Kuwaitkriget

Arafat 96-04

 

 

Hongkong 97

 

YArafat

 

OCEANIEN

   AUSTRALIEN

 

ANZUS
1951

Stor
invandring

Aboriginer
rösträtt -63

Moruroa 66-74

 

Snowy Mt.
Scheme -74

Papua N.G.-75

Dismissal-75

 

GreenPeace
Rainbow W.-85

 

Nytt Millenium
1999-2000!

fyrverkeri

GLOBALT

VETENSKAP & TEKNIK

KALLA KRIGET
1945-90
  WBG  IMF  GATT

DNA1953 Sputnik
1957

Alliansfria
stater 1961

Månen
Man on Moon

Wiki: Apollo 11 var första bemannade månfärden som landade på månen, höjdpunkten i NASA:s Apolloprogram, liksom en milstolpe i rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Besättningen utgjordes av befälhavaren Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin och Michael Collins. Apollo 11 sköts upp 16 juli 1969, Armstrong och Aldrin genomförde den första bemannade landningen på månen den 20 juli och besättningen återvände till jorden den 24 juli.
Foto: Edwin "Buzz" Aldrin gör honnör för USA:s flagga.

Oljekrisen
1973

SALT I&II
1972-79

HIV-AIDS 1981

FN:s klimat-
panel 1988

Hubble 1990

WWW 1991

G8 1997

IT-bubblan
1995-00

napalmVietnamkriget
1959-75. Nord- Sydvietnam och USA
napalm

Wiki: Vietnamkriget avser kriget mellan å ena sidan Nordvietnam och den kommunistiska gerillan, FNL, och å andra sidan Sydvietnam och USA 1959–1975. Kriget slutade med nordvietnamesisk seger och Vietnams förening under kommunistiskt styre. Konflikten hade sin bakgrund i det tidigare Indokinakriget under åren 1946—1954, som ledde till Vietnams delning längs sjuttonde breddgraden. Nordvietnam stod under ledning av Ho Chi Minh och i Sydvietnam blev Ngo Dinh Diem president år 1955. Under krigsåren fick Nordvietnam stöd från Sovjetunionen och Kina, medan Sydvietnam stöddes av USA.
Foto: Wiki: USA napalmbombar FNL-fästen på landsbygden söder om Saigon 1965