SVERIGE

  Finska kriget
1808-09

Sverige förlorar Finland till Ryssland,
vårpå Gustav IV Adolf avsätts och Sverige antar en ny regeringsform som bygger på maktdelning.

Wiki: Finska kriget 1808-09

Wiki: Gustav IV Adolf

Wiki: 1809 års regeringsform

Sv/No-union
1814-1905

Laga skifte
1927

 

Folkskola
1842

Industrialism
1850-70-90

Tvåkammar-
riksdag 1866

Emigrationen

     

EUROPA

   RYSSLAND

   ENGLAND

   ÖSTERRIKE/TY

   FRANKRIKE

   SPANIEN, ITALIEN

   OSMANSKA RIKET

Wiki: Napoleonkrigen De världsomspännande konflikter som utspelades 1803–1815. Den franske kejsaren Napoleon I erövrade stora delar av Europa. Framför allt präglades tidsperioden av kampen mellan Napoleons Frankrike och Storbritannien, en kamp som fick sin vändpunkt i och med Napoleons misslyckade marsch mot Moskva och kulminerade med Napoleons slutliga nederlag vid Waterloo 1815.
Målning av Jacques-Louis David: Napoleon korsar S:t Bernardspasse

 

 

 

Wienkongres-
sen 1814-15

Nationalism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grekland 1930

Irland
svälter
1846-48

Marxism
1848

Revolutioner
1848

 

Socialliberalism
1859
  J.S.Mill

Krimkriget
Krimkriget
1853-56

 

Österrike-
Ungern 1867-1918

Italien
enas 1861

 

Fransk-Tyska
kriget 1870-71

Tyska riket
1871-1918

Pariskommun-
en 1871

Berlinkonfe-
rensen 1884

 

 

 

Serbien 1882

Eiffeltornet

Paris
1889

 

NORDAMERIKA

   USA

 

Louisiana-
köpet 1803

Krig om
Kanada 1812

Monroedok-
trinen 1823

Indian
Removal
Act 1830

Mexikanska
kriget 1846

Lincoln

Inbördeskrig
1861-65
Lincoln † 1865

Kanada 1867

USA köper
Alaska 1867

Wiki: USA köper Alaska från det ryska imperiet 1867 för $7 200 000. Alaska genomgick flera administrativa förändringar innan det blev ett organiserat territorium den 11 maj 1912 och den 49:e delstaten i USA den 3 januari 1959.

Little Bighorn
1876

Wiki: Slaget vid Little Bighorn, det mest kända slaget under indiankrigen i USA, ägde rum 25 juni 1876 i närheten av floden Little Bighorn i Montana. Slaget innebar en stor förlust för USA:s styrkor. Förlusten var inte den största i indiankriget, men den mest kända.

   

LATINAMERIKA

 

HaitiHaiti
1804

Argentina,
Colombia,
Chile 1810

Mexico 1821
Brasilien 1822
Bolivia 1825

Venezuela
1830

             
1800-talet   1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

AFRIKA

   EGYPTEN

   SYDAFRIKA

 

Sjörövarna
kuvas 1815

   

Liberia 1847

Algeriet
kuvas 1847

 

Abessinien
1853

 

Suezkanalen
1867

"Livingstone?"
1871

IsandhlwanaZulu-
kriget
1879

Afrika styckas
1880-talet

CRhodesRhodes
1890

Italien-
Etiopien
1894-96

 

ASIEN

   MELLANÖSTERN

   INDIEN

   KINA

   JAPAN

   

Ostindiska
Kompaniet
ut 1813

Afghan_soldat1:a
Afghan-
kriget
1839-42

1:a Opium-
kriget
1839-42

 

Sepoyuppror
1857-58

2:a Opium-
kriget 1856-60

 

Brittiska
Indien 1858

 

Meijirestaura-
tionen 1866-69

 

Andra Afghan-
kriget 1878-80

 

Industriali-
sering

 

 

Boxaruppror
1898-1901

 

 

OCEANIEN

   AUSTRALIEN

 

Tasmanien
1803

           

Tasmanierna
dör ut 1876

 

USA tar
Hawaii 1898

Wiki: USA annekterade Hawaii den 7 juli 1898 och blev territoriet Hawaii.


Sedan 21 augusti 1959 är Hawaii en av USA:s delstater.
 

GLOBALT

VETENSKAP & TEKNIK

   

Tambora
1815

hieroglyfer
Hieroglyfer
1822

Atlantångare 1838

Järnvägar erövrar världen

DarwinEvolution
1858

MendeleviumPeriodiska
syst. 1869

2:a industrirev.

80 dagar 1872

Krakatau
1883

Glödlampor
lyser upp!

glödlampa