SVERIGE

Stora nordiska
kriget 1700-21

Frihetstiden
1718-1772

Hattar och
mössor 1738

°Celsius 1742

Gustav III tar
makten 1772

Gustav III
mördas 1792

EUROPA

   RYSSLAND

   ENGLAND

   ÖSTERRIKE/TY

   FRANKRIKE

   SPANIEN, ITALIEN

   OSMANSKA RIKET

 

Agrara revolut.

England+Skott-
land 1707

Preussen
1701-1918

Ångmaskin:
Newcomen
1712

Macadam 1722

 

 

 

UPPLYSNINGS-
TIDEN

 

 

Sjuårskriget
1756-1763

Encyclopedie
1751-77

INDUSTRIELLA
REVOLUTIONEN

Spinning
Jenny 1764

Ångmaskin:
Watt 1765

Rysk-turkiska
kriget 1768–74

 

Ironbridge
1781


Wiki: Franska revolutionen betecknar den period av politiska omvälvningar i Frankrike som inleddes 1789 och vanligen anses ha avslutats 1799. Genom revolutionen avskaffades en absolut monarki med feodala privilegier för adeln och prästerskapet; i dess ställe kom ett statsskick som ville utgå från upplysningens idéer. Omvälvningen var förenad med betydande konflikter. Denna handling var viktig för att störta den sittande makten. Många av dem som deltog i stormningen var trötta på den orättvisa vardagen där fattiga var åsidosatta.
Målning: Stomningen av Bastiljen, av Jean-Pierre Houël (1735-1813)

England
+ Irland
1800

 

SpanskaTronfKriget

NORDAMERIKA

   USA

           

Fransk-indian.
kriget 1754-63

 

Québeclagen1774 DeclarationOfIndependence

 

LATINAMERIKA

     

RapaNuiPåskön
1722

     

Indianuppror
1765

 

Túpac Amaru
II 1780

   
1700-talet   1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

AFRIKA

   EGYPTEN

   SYDAFRIKA

 

Slav skeppSlave trade


Slavhandel hela 1700-talet

Dahomey wars
1728-48

 

Oyo -1750

     

Timbuktu 1787

RosettastenenRosetta-
stenen
1799

 

ASIEN

   MELLANÖSTERN

   INDIEN

   KINA

   JAPAN

   

Pondicherry:
England och
Frankrike

Astrolabium Persien
1722

 

Hyderabad
1724

 

Durrani
1747-1826

 

Marathariket
ner 1761

   

VOCVOC Ut
Holland
in 1798

 

OCEANIEN

   AUSTRALIEN

             

Cook 1768-71

Hawaii 1778

La Pérouse 1785-88

   

GLOBALT

VETENSKAP & TEKNIK

Triangelhandeln

Triangelhandel
hela 1700-talet

   

Kronometer

Systema Naturae1735

 

Sjuårskriget
1756-1763

   

Vaccin 1796