SVERIGE

GustavIIAdolfKarl IX
1604-11

GustavIIAdolfGustav II
1611-32

KristinaKristina
1644-54

Freden i
Roskilde 1658

Roskilde

KarlXIKarl XI, en-
välde 1682

KarlXIKarl XII
1697-1718

EUROPA

   RYSSLAND

   ENGLAND

   ÖSTERRIKE/TY

   FRANKRIKE

   SPANIEN, ITALIEN

   OSMANSKA RIKET

 

 

Stora oredan
1603-13

häxjakt.jpg


Häxjakt

   

Engelska inb.-
kriget 1642-51

 

 

LouisXIVLudvig
XIV
1661-
1715

 

Peter den store.jpgPeter I
1682-
1725


Ärorika revolu-
tionen 1688

Slaget om
Wien 1683

Nertjinsk
1689

 

NORDAMERIKA

   USA

 

Irokeser 1600 Jamestown
1607

Quebec
1608

Mayflower
1620

New England
1637

Nya Sverige
1638-55

NieuwAmsterdam1

Nieuw
Amsterdam »
New York 1664

Hudson Bay
Company 1670

     

LATINAMERIKA

       

Kamp om
kolonier 1638

Socker

Sockerrör till
V-Indien 1650

     

Guldrush 1690

 
1600-talet   1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

AFRIKA

   EGYPTEN

   SYDAFRIKA

 

DjingareybermoskenMaliriket
1230-
1610

       

KaapKaap
koloni
1652

 

Ashanti
1670-1896

     

ASIEN

   MELLANÖSTERN

   INDIEN

   KINA

   JAPAN

 

 

 

 

Edoperioden
1603-1868

 

PuddeljärnPuddel
järn

 

Japan isolerar
sig 1638
 (eng)

Taj MahalTaj
Mahal
1643


Qingdynastin
1644-1911

   

Pondicherry
1674

     

OCEANIEN

   AUSTRALIEN

 

Australien
upptäcks 1606

     

Tasmanien
upptäcks 1642

           

GLOBALT

VETENSKAP & TEKNIK

 

KeplerbanorKepler
1609

Galileo måneGalileo
1610

 

Descartes.jpgCogito,
ergo sum
1637

     

Mikroskop
1674

Gravitation
1687

   
Trettioåriga kriget 1618-48
Gustav II Adolf dog i slaget vid Lützen 1632.

Wiki: Trettioåriga kriget startar med "Defenestrationen i Prag" den 23 maj 1618, då två av de kejserliga ståthållarna i Böhmen kastades ut genom fönstren på kungaborgen Hradcany.