Denna period är ännu inte klar. Se perioderna 1500 till 2000 här ovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FÖRHISTORIA   −7 mn −4 mn −2 mn −1 mn −500 000 −300 000 −100 000 −50 000 −30 000 −10 000 −3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite förklarande text, Lite förklarande text, Lite förklarande text

Händelse 1655

Händelse 1655