Tester och kommentarer

Här kommer jag att publicera äldre tester och kommentarer kring dessa. Aktuella tester i aktuell nummer kommer mer troligt att kommentera direkt i bloggen. Om det inte blir så omfattande att det blir en alldeles egen artikel. Observera att texten jag publicerar här kan skilja sig något den korrekturlästa, korrigerade och layoutanpassade text som finns i tidningen. Så dessa texter kan vara mer ursprungliga men också innehålla fler språkfel. Jag tar mig också rätten att korrigera och förtydliga alla oklara syftningar. Skulle det vara något av den ursprungligen publicerade texten som är fel eller på annat sätt inte stämmer längre behåller jag den fast med en överstrykning.