Scart eller komponent? Givet svar!

Scart eller komponent? En snart överspelad frågeställning men fortfarande aktuell för den som har äldre prylar att tampas med. Svaret är enkelt, kör med komponentvideo så ofta du kan! Det blir nästan alltid bättre och i sämsta fall lika bra som scart-rgb. Samsungs LE40F86 illustrerar varför.


Nätet är fullt av blind faktakunskap. Blint därför att det är korrekt ur ett snävt och teoretiskt perspektiv men i praktiken ser verkligheten annorlunda. En sådan ”sanning” är att scart-rgb-signal är bättre än analog komponentvideo YPbPr, eftersom det är ”högre bandbredd”. Undantaget då förstås när man kör progressiv signal 480p/576p som inte är möjligt med scart-rgb. Men det är en annan historia.

Min erfarenhet efter att ha jämfört detta på över 300 teveapparater, projektorer och dvd-spelare är att svaret är njaaa – det beror helt och hållet på. Men den stora majoriteten ger bättre bild via komponent än via scart-rgb när man jämför en annars identisk signalkälla. Både i fråga om att lämna och att ta emot bildsignalen. Det omvända, att scart-rgb ser bättre ut än komponent kan jag inte dra mig till minnes att jag har upplevt. Enbart att det ser ungefär lika bra ut. Typiskt för nyare apparater, från 2008 och nyare, är jämlik bildprestanda. Äldre apparater ger så gott som alltid bättre bild via komponentvideo jämte scart-rgb.

Det som talar mot scart är ofta kabeln och kontakten i sig som är ett ormbo av sladdar med signaler som går i två riktningar. Det är vanligt med olika former av störningar, till exempel skuggor i bilden och de flesta har någon gång varit med om att bilden från tevemottagaren har ”läckt” in i bilden från dvd:n. Komponentvideo å andra sidan är en enkelriktad signal med separat ledare för luminans (Y) och Chroma (Pb, Pr) så dess konstruktion är robustare. Dessutom kan man växla komponent via alla vettiga hemmabioförstärkare.


Den enskilda apparaten avgör
Framför allt är det skillnad på hur de enskilda apparaterna hanterar signalerna. Scart är ett europeiskt fenomen och finns inte i USA och Asien där de drivande krafterna bakom teknikutvecklingen finns. Det kan vara så enkelt att teveapparaten rätt och slätt hanterar scart-rgb-signaler sämre. Då är det ju sak samma vilken signaltyp som har bäst teoretiska egenskaper! 

Ett sådan exempel är från Samsungs lcd-teve 40F86 som jag testade Hemmabiotidningen nummer 3-2008. Ett undantag från de nyare apparaterna där det är klart sämre bild via scart. Och testbilderna visar varför.

På PAL-utgåvan av Digital Video Essentials, DVE, titel 12, kapitel 8 finns ett kombinationsmönster som är avslöjande för hur mycket information som passerar genom kedjan till bildvisaren. Här är via hdmi och uppskalat till 720p med overscan avstängt hos teven för att visa hur testmönstret borde se ut. Bildkälla är Pioneer DV-989AVi i samtliga fall.


Det som är viktigt är det undre horisontala svepmönstren som är Pr-chroma, Pb-chroma och Y-luma. Ju längre mot höger, desto högre frekvens hos signalen hela vägen upp till maxupplösningen för PAL-formatet vilket är 2,875 MHz för chroma och 5,75 MHz för luma. Färgerna är redan från början reducerade i upplösning och detta hänger ihop med det mänskliga färgseendet. All video lagras i detta format på dvd. Skickar du scart-rgb sker alltså en omvandling i dvd-spelaren till rgb innan det skickas vidare vilket också kan inverka på resultatet ifall spelaren gör ett pruppigt jobb.

Vi zoomar in på den högra halvan, alltså de högre frekvenserna för det är här detaljerna avgörs. Med hdmi ser vi att svepmönstret är konsekvent hela vägen upp till maxupplösningen hos PAL. Vi kan tolka detta som att all information från dvd-bilden återges på teven. Så här brukar det se ut med hdmi-anslutning bara du har en bra dvd-spelare:Komponentvideo/576i hos F86
Nu till jämförelsen. Komponentvideo och PAL/576i-upplösning visar att svepmönstret hänger med hela vägen hos luma. Men det bleknar/avtar hos chroma vilket betyder att signalen har tappar kraft någonstans på vägen. Det kan vara komponentkabeln (5 meter Supra), det kan vara spelaren och det kan vara teven. Nu vet jag att denna kombination ger tydligare återgivning av höga frekvenser hos andra apparater så ja, det är Samsung F86 som tappar kraft här. 


Tyvärr tog jag inget foto på vad som händer vid 576p, men så här skrev jag i tidningen: ”Progressiv komponentvideo kan däremot ge klart bättre och fullt fungerande bild fast du är ändå inte helt i hamn. Därmed är det först med hdmi och uppskalning från en bättre dvd-spelare som vi upplever att dvd-filmerna återges så bra som de kan.”


Scart-rgb/576i hos F86
Så har vi då scart-rgb från samma Pioneer DV-989Avi. Tokdyr 5 meter lång scartkabel från Monster är det också. Inte för att det hjälper...

Samsungs F86 gör alltså någonting helt fel med scart-signalen. Jag är inte ingenjör så jag kan inte förklara exakt vad för fel men uppenbarligen tappar teven färginformation på ställen där det inte borde tappas. Effekten är som jag skrev i tidningen: ”Scart-rgb ger en bild med tillyxade konturer där detaljer och nyanser smetar ut. Det är inget vi rekommenderar för dvd[...]”. 


Lätt att själv avgöra
Så här det rätt ofta när jag jämför dvd-bilden på olika bildvisare. Med hdmi får man med all färginformation och det syns i grdaeringar och hudtoner som blir mer distinkta. Rullar höga frekvenser av som det gör här framstår ansikten som plattare och mer ”dockliknande”. Bilden kan fortfarande vara skarp i helhet eftersom luma är opåverkat. Men intrikata mönster framställs som mer diffusa och subtil nyansering hos färger plattas till. Jämför man med hdmi är skillnaden tydlig. Bilden tappar djupkänsla och även skärpeintryck när analoga standardsignaler används. 

Nu är F86 ett extremfall för just scart-rgb men poängen går förhoppningsvis fram: det illustrerar tydligt varför det är helt meningslöst att säga att AAA är bättre än BBB baserat på teknikteoretiska resonemang. Allt beror i slutändan på de enskilda produkterna och hur de matchas. Så det enda sättet att få svar på den eviga frågan ”vilket är bäst” är att jämföra. Med DVE, titel 12, kapitel 8 är det lätt att se vilken signal och inställning som bäst förmedlar informationen från dvd-skivan.

Sedan gäller det förstås att jämföra rätt saker. Komponentvideo från 2000 års dvd-spelare lär förstås inte ge en bild snarlik den från 2008 med scart-kontakt. Men då jämför du inte längre scart vs. komponent utan två olika bildkällor.