Blu-ray: ser du rätt skillnad?

Får en del respons och frågor kring Blu-ray-spelare och hur bildkvaliteten skiljer sig i fråga om just Blu-ray-bilden. Det skiljer sig faktiskt en del men det är väldigt subtila skillnader när man väl justerat in för de olikheter som kommer av att spelarna sätter svart- och vitpunkt olika. Alltså det som du ska ställa in tevens brightness och kontrast efter då det skiljer sig åt från spelare till spelare. 

Så bli riktigt skeptisk när någon säger att ”Wow! Blu-ray-spelare BBB ger mycket bättre bild än spelare AAA!”, såvida de inte kan visa någon form av mätning som styrker ett sådant påstående. För det tyder på att personen (eller för den delen en testare på en tidning etc.) inte har haft koll på inställningarna. Fel signal ut, till exempel RGB med expanderade nivåer blir helt annorlunda jämfört med att köra YCbCr som är normalfallet. Rycker man bara kabeln och växlar spelare utan att ha kontroll över dessa faktorer kommer man så klart att se väldiga skillnader mellan olika Blu-ray-spelare. 


Vanligt misstag vid jämförelser
Men även skillnaderna i brightness och kontrast har långt större betydelse än vad många inser. Ifall spelare AAA skickar en lågt ställd vitpunkt (där du får ett högt värde på kontrasten) och spelare BBB istället har en högt ställd vitpunkt (kräver lägre kontrastvärde på teven) så kommer den gamla kontrastinställningen att överstyra bilden hos spelare BBB. För högt ställd kontrast ger en ljusare och distinktare bild vid första anblick men dras naturligtvis med problemet att ljusa delar i bilden fräter ut. Så bara en sådan enkel sak kan ger intryck av mer ”stuns” i bilden eftersom den är felaktigt återgiven.

Så ska du jämföra till exempel din Playstation 3 mot din nya Panasonic BD55 eller Sony S550 så måste du först justera bilden med testskiva som DVE HD Basics och där sätta svart- och vitpunkt. Skulle det resultera i väldigt stora skillnader i inställningsvärden så är någon av apparaterna felinställda från början. Flera av spelarna har egna reglage för svart- och vitpunkt som får dem att skicka felaktiga nivåer från början. Har du då justerat teven efter dessa nivåer och sedan byter till en annan spelare kommer inget att stämma.


Inställningsskiva ett måste vid jämförelse
Ifall du inte gör en grundläggande justeringen med exempelvis HD Basics så kommer du inte att jämföra två olika Blu-ray-spelare utan du kommer att jämföra två godtyckligt satta inställningar. Och då kan det också se ut som spelare BBB är bättre eller sämre än spelare AAA.

• Kontrollera att spelarna skickar samma sorts signal, till exempel YCbCr
• Nollställ spelarnas egna bildreglage. De ligger ofta dolda i undermenyer
• Justera brightness och kontrast separat för varje spelare med DVE
• Ska du jämföra spelarna sida vid sida, använd varsin hdmi-ingång eftersom du helt enkelt måste ha olika inställningar för varje spelare. Du kan också använda samma hdmi-ingång med två olika bildminnen, men tänk att tevens bildminnen kan skilja sig åt ordentligt på sätt du inte har kontroll över. Till exempel att gammakurvor, dynamisk bearbetning och så vidare är olika för ”Bio”- och för ”Standard”-lägena.