< Tillbaka till Arkivet

VESTIBULÄRT SYNDROM

VESTIBULÄRT SYNDROM

En enkel beskrivning av denna sjukdom är att hunden helt utan förvarning tappar balansen och koordinationsförmågan.

Engelska benämningar:
- Old Dog Vestibular Syndrome
- Canine Idiopathic Vestibular Disease
- Peripheral Vestibular Syndrome
(peripheral = perifera nervsystemet, dvs. alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärnan eller ryggmärgen)
- Geriatric Vestibular Syndrome
(geriatric = än äldre individ)
- Idiopathic Vestibular Syndrome
(idiopathic = sker utan känd orsak)

Men på svenska så räcker det oftast med Vestibulärt Syndrom. Alla benämningar beskriver dock samma tillstånd.

Vilka hundar drabbas:

Det finns ingen ras eller blandras som är mer benägen att drabbas.
Ofta drabbas lite äldre hundar (8 år och äldre) varifrån man tagit namnet "Old Dog Vestibular Syndrome". Men yngre hundar kan drabbas likaväl.
Det finns en ärftlig form av sjukdomen och den syns hos bl.a Schäfern, Cocker Spaniel och Dobermann.

Det finns en motsvarighet hos katter "feline idiopathic vestibular disease".


Blandrasen Benji när han drabbas av sjukdomen. Vinklat huvud och nystagmus med påverkad balans.

Vad händer:

En hund kan drabbas helt utan förvarning. Man tror att orsaken beror på en inflammation i nerverna som kopplar innerörat till cerebelleum, dvs. Lillhjärnan. Lillhjärnan kan delas in i tre delar:

Vestibulocerebellum: Har hand om balans och huvud och ögon rörelser.
Spinocerebellum: Har hand om balans och kontroll av bål och extremitetsrörelser.
Cerebrocerebellum: Har hand om initiering, planering och tajmning av rörelser.

Senare forskning visar även att Lillhjärnan inte bara arbetar med sensori-motoriska funktioner tex. koordination. Den är även involverad i en mängd processer som har med vårt tänkande och våra känslor att göra.

Men för att sammanfatta det hela så är Vestibular apparaturen den del som berättar för en om man är upp och ner, står, ligger, faller osv. Den hjälper även en att gå och springa utan att man ramlar. Och till följd så meddelar den kroppen och ögonen hur dessa ska röra sig. Dvs. hur ögonen ska följa ett objekt utan att göra en yr.

Det är två receptorer som är involverade:
En som upptäcker rotorisk acceleration, dvs. rullningar och vändningar.
Och en som upptäcker linjär acceleration och tyngdkraften, dvs. fallande och vad som är upp och vad som är ner.

En av receptorerna finns i båggångarna och där finns det en vätska som heter Endolymph eller Labyrintvätska. Denna vätska rör på sig när huvudet roterar och i gångarna finns det små neurologiska hårceller som stimuleras av vätskan. Dessa hårceller är kopplade till nervsystemet som för korrekt information till cerebellum (lillhjärnan) och till 4 st vestibulära nucleus i hjärnstammen.
I mellanörat så finns det två små kamrar som heter utriculus och sacculus. Här finns det hårceller som har en geleaktig massa på ytan. I denna gele finns det små kristaller (otoliter) som rör på sig och stimulerar hårcellerna. Dessa ger information om huvudets läge dvs vad som är upp och vad som är ner och utgör den andra receptorn.

Från dessa så skickas instruktioner genom nervceller till ben, nackmuskler och även ögonmusklerna så att vi kan orientera oss på en gång. Informationen om vår position skickas ochså till hypothalamus, så att vi kan bli medveten om vår position. Hypothalamus är en region som ligger belägen under talamus på undersidan av mellanhjärnan. Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, sömn och ämnesomsättning. Informationen skickas även till retikulära systemet som är en annan del av hjärnan. Denna del kontrollerar våran nivå av vakenhet t.ex. om vi sover och börjar falla så väcker vestibulari stimulin oss.
Det är därför man rullar ett sövt djur från sida till sida om man vill påskynda uppvaknandet.

Symtom som är vanliga vid Vestibulärt Syndrom:

Symtom dyker upp plötsligt, utan förvaning kan hunden tappa balansen och det kan se väldigt dramatiskt ut.

Ataxi = Hunden tappar balansen, kan inte stå eller gå. Motoriken försämras till olika grader utan att hunden bli svag i rörelserna eller får ofrivilliga spasmer/kramper. Ingen hel eller delvis förlamning förekommer.
Går runt i små cirklar, åt det håll skadan ligger.
Viker/böjer huvudet åt ena sidan oftast mot den sida där skadan ligger.
Nystagmus, som är ofrivilliga ögonrörelser, antingen horisontellt eller vertikalt.
Ögonen drabbas av strabismus sk. skelning när hunden placeras i vissa positioner.
Illamående kan förekomma då Vestibulärt Syndrom kan efterlikna "sjösjuka". Hunden kan kräkas.
Vissa hundar kan vägra att äta och dricka då de har svårt med motoriken och kan inte äta från en skål. I det mest akuta skedet kan man få handmata hunden.
Hunden ramlar till ena sidan, oftast till den sida där skadan ligger.
Problem med andra nerver som kontrollerar ansiktet och huvudet.

Hur ställa diagnos:

För att kunna ge en diagnos så måste man ta reda på vad som har hänt med vestibulari systemet. Och det fösta steget är att bestämma om skadan är central, dvs. ligger i Lillhjärnan eller om den är periferal, dvs. ligger i innerörat och den periferala är mindre allvarlig.
Vid en central skada så kan det bero på en hjärntumör, allvarligare infektion eller någon annan skada i hjärnan.
Vid misstanke om en central orsak så kan man söka diagnos med hjälp av Datortomografi/CT-röntgen (Computerized Tomographic Scanning) eller/och med MRI-röntgen (Magnetic Resonance Imaging).

Det finns några ledtrådar man kan titta efter för att bedöma vilket det är.
T.ex. om det finns andra nerver i huvudet som är involverade och om de ligger på motsatt sida från det huvudet böjer åt så ligger skadan mest troligast central.

Och om nystagmusen är vertikal, dvs. ögonen rör sig upp och ner istället från sida till sida, eller om nystagmusen bara förekommer om djuret placeras i en speciell position så är det mest troligast en central skada. Vid en periferal skada så rör sig ögonen vid nystagmus snabbare från den sidan skadan ligger och vid en central skada så rör sig ögonen snabbare mot den sidan skadan ligger.

Men man ska även komma ihåg att som allra oftast så hittar man inte orsaken.

Hur länge pågår detta:

Symtom håller i sig allt från några få dagar till 2-3 veckor. Om symtomen är ihållande i mer är tre veckor finns risken för att det är något allvarligt som orsakar problemen, Vestibulärt Syndrom beskriver ett tillstånd som orsakas av något annat och som ofta aldrig får en förklaring dvs hunden blir frisk lika plötsligt som hunden blev sjuk.

Vissa individer kan få dras med en "påminnelse" efter denna tid t.ex. att de vinklar lite på huvudet, en permanent skada.
Så länge hunden tas om hand under det mest akuta skedet så återhämtar sig de allra oftast utan problem. Vissa hundar får återfall, men det är sällsynt.


Benji ca ett halvår senare, nystagmusen är borta helt men han behåller vinklingen av huvudet. Balansen är bättre men inte helt bra; men det är inget som påverkar hans vardag för mycket. Han har anpassat sig bra.

Finns det någon behandling:

Det finns ingen behandling som direkt botar Vestibulärt Syndrom, men man kan sätta in behandling mot den underliggande orsaken t.ex. antibiotika om hundens problem beror på en öroninfektion. Även kortison (t.ex. prednisolon) som är antiinflammatoriskt kan sättas in. Och i det mest akuta skedet kan man behöva tillföra vätska och näring om hunden inte äter eller dricker.

Orsaker till Vestibulärt Syndrom:

Det vanligaste grunden är idiopatisk, dvs man vet inte vad som orsakar syndromet.

Bakomliggande sjukdomar som kan utlösa vestibulärt syndrom:

Tex så kan en öroninfektion ge dessa symtom, vilket man brukar försöka utesluta som det första man gör. Om det finns en inflammation i mellanörat utan att man är medveten om det så kan en rutintvättning av ytterörat utlösa denna sjukdom.
Tumörer som berör hjärnan och örat.
Yttre trauma, om hjärnan skadas.
Stroke/Hjärnblödning.
Problem med sköldkörteln.

Viktigt att komma ihåg:

Själva tillståndet är inte smärtsamt, den underliggande orsaken kan dock vara det t.ex. en öroninfektion.

Ibland så läker inte sjukdomen helt utan hunden får en permanent skada och hunden får leva med ett lätt vinklat huvud och lättare balansproblem. Men de brukar anpassa sig bra och de påverkas inte så mycket av det. Det kan dock för oss se lite underligt ut när hunden går med vinklat huvud.

Ibland ges fel diagnos för snabbt och tillståndet tolkas som något allvarligt t.ex. en hjärblödning/hjärntumör och hunden avlivas trots att prognosen ofta är god. Så för att undvika detta så hjälper det att vara medveten om tillståndet och göra korrekta undersökningar för en trygg diagnos. Som sagt så kan det se väldigt dramatiskt och skrämmande ut när hunden helt plötsligt inte kan stå upp, men om det är Vestibulärt Syndrom utan allvarlig sjukdom bakom, så behövs det bara lite tid och tålamod innan hunden blir frisk igen.

Författare:
Jeanette Räisänen
2006
Reviderad: 23 Januari 2014

Källor:

Mar Vista Animal Medical Center
The Bark