Bengt Arvidsson:
Själens örtagård.
Trädgårdskonstens betydelse för bildspråket i uppbyggelselitteraturen omkring år 1600,
228 sidor, Studia Theologica Lundensia 46, Lund University Press 1991.

Information:

Innehåll

Förord
Inledning: Hortulus animae-litteraturen
1 Kloster, påvepalats och evangeliskt prästhem
2 Beundran och förundran
3 Den anlagda trädgården
4 Trädgårdshandböcker
5 Trädgårdsmästaren
6 Trädgården och kvinnan
7 Bildkonst i trädgården
8 Läkande örter för kropp och själ
9 Vatten och vattenkällor
10 I rosengården
11 Lust, avskildhet och vila
Bildspråket i hortulus animae-litteraturen - motiveringar och argumentation
Källor och litteratur
Personregister

Pris: 120 kr. inkl. porto.
Beställning genom e-mail: tdbengt.arvidsson@bredband.net eller tel. 046-125168