Vy över Ulleråker

Gammalt foto över Ulleråkersområdet

horizontal rule

Huset närmast användes förr till expedition, matsal och festlokal. Nu finns där Medicin- och psykiatrihistoriska museerna. 
Det två byggnaderna till vänster var gamla "Mans", de till höger gamla "Kvinns". Huset till höger om museet har givit plats åt bostadsrättsföreningen Uller, där Henry Säldes väg finns idag.

Kort historia om Ulleråker:

Sveriges äldsta sjukhus

Ulleråkers sjukhus anses vara Sveriges äldsta. Det har anor sedan 1300-talet.

Vid Fyristorg byggdes 1302 en vårdinrättning som fick namnet Helgeandshuset. Det drevs av kyrkan och gav vård åt stadens sjuka och fattiga. På den tiden gjordes ingen större skillnad mellan sjukdom och fattigdom.

1702 brann Uppsala inklusive domkyrka, slott och Helgeandshus. Ett nytt hospital byggdes intill Domtrapphuset ("Gamla Gillet"). Det blev så småningom för trångt och flyttades 1811 till det gamla kronobränneriet vid Fyrisån. På den platsen ligger Ulleråkers sjukhus än idag.

 "Samhällsomöjliga"

1931 bytte hospitalet namn till Ulleråkers sjukhus och blev ett mentalsjukhus. Det låg då en bit utanför staden och både patienter och personal bodde innanför murarna.

Sjukhuset var i stort sett självförsörjande och allas arbete behövdes för att hålla anstalten igång. Det fanns väv-, spinn-, och sysalar, snickeri, bageri, borstbinderi och bokbinderi. Arbetet "befrämjade hälsa och höll tankarna borta från den egna sjuka tankevärlden", framhöll sjukhusledningen.

Den som ansågs "samhällsomöjlig", "hade egenheter i tal och uppträdande", "var omoralisk och omöjlig att påverka", kunde tas in på sjukhuset. Vid den tiden trodde man sig knappast kunna bota patienten. Sjukhusvistelsen skulle enbart ha en lugnande inverkan.

Sedan dess har psykiatrin genomgått stora förändringar. Idag bedrivs en stor del av verksamheten som öppenvård ute i samhället. Antalet sjukhusplatser har minskat. Just därför har Ulleråker kunnat ge plats åt ett nytt bostadsområde. 

Fröding i nattrock

Skalden Gustaf Fröding intogs 1899 på "Upsala Hospital och Asyl", Ulleråker.

Patienterna var då indelade i 1:a och 2:a klass, beroende på hur mycket de kunde betala. Fröding var en av de privilegierade som åtnjöt speciellt fin omvårdnad, t ex maten inburen på rummet.

Fröding tillbringade mesta tiden i sängen iklädd nattrock. Den store skalden läste, forskade, hörde röster och svarade förvirrat på tilltal. Han matvägrade och måste övervakas p g a sina självmordsförsök.

1905 skrevs Fröding ut från hospitalet. Han dog i Stockholm 1911 av sockersjuka och åderförkalkning.  

Ulleråker

Asaguden Ull har givit namn åt flera uppländska orter, bl.a. Ulleråker, Ultuna och Ulva.

I de fornnordiska myterna berättades att Ull var en skicklig skidåkare och säker bågskytt. Man åkallade Ull och lyssnade på hans råd innan man gick ut i de stora striderna.

Henry Säldes väg

Henry Sälde, 1916-1983, överläkare och sjukhuschef vid Ulleråkers sjukhus. Sälde var den förste som delade in sjukhuset i avdelningar med olika specialiteter. Under hans tid omvandlades sjukhuset till ett levande och forskande sjukhus, dit människor sökte sig av egen vilja för att få råd och bot. Sälde blev senare medicinalråd.

Eva Lagerwalls väg

Eva Lagerwall, 1899-1960, rättsläkare vid Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala. Lagerwall organiserade Rättspsykiatriska kliniken och var en framstående ledare inom verksamheten.

Gustav Kjellbergs väg

Gustav Kjellberg, 1827-1893, överläkare vid Uppsala centralhospital och landets förste professor i psykiatri vid Uppsala Universitet. Kjellberg engagerade sig mycket i de utvecklingsstördas vård och utbildning. Bl a skänkte han en stor tomt på Rickomberga där det byggdes en skola för utvecklingsstörda.

Frey Svenssons väg
Frey Svensson, 1866-1927, överläkare vid Uppsala hospital. Frey Svensson var Gustaf Frödings vän och läkare under skaldens sista tid. Svensson var själv författare och skrev många skönlitterära böcker. Han var också mycket aktiv inom fotbollsrörelsen vid sekelskiftet.

horizontal rule

Upp (184 bytes)

horizontal rule